foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Împreună, copiii, profesorii, părinţii, pot face din şcoală un loc plăcut pentru toţi cei mplicaţi în procesul educativ, un mediu bazat pe încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. ,,OMUL NU POATE DEVENI OM DECÂT DACĂ ESTE EDUCAT” John Amos Comenius

Scoala "Carol I"

Plopeni Prahova

Chestionarul pentru elevi (nivelurile gimnazial, liceal şi postliceal)

Răspunsurile marcate cu un cerculeţ permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrăţel permit bifarea mai multor variante.

Nivelul de învăţământ (gimnazial, liceal, postliceal):
Clasa:
1. Cum ai ajuns la această şcoală?:
2. Dacă ai răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această şcoală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea (bifează toate situaţiile aplicabile)?:
3. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe clasă ?:

4. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe clasă? :
5. Faci parte din Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală ?:
6. Dacă da, cât de des se întruneşte Comitetul consultativ al elevilor pe şcoală? :
7. Atunci când constaţi un aspect negativ, pe care îl comunici directorului sau unui cadru didactic (sau când soliciţi ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea şcolară?:
8. Ai făcut, în ultimul an şcolar, propuneri de îmbunătăţire a activităţii din şcoală?:
9. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?:

10. Enumeră cel puţin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în şcoală în ultima lună.


10.

11. Enumeră cel puţin 5 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni (indiferent dacă ai participat sau nu)


11.

12. Enumeră cel puţin 2 activităţi derulate în şcoală în ultimele trei luni, la care ai participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătăţii (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)


12.
13. La câte exerciţii privind comportarea în caz de cutremur, incendiu etc., ai participat în ultimele 3 luni?
14. Cum comunici cu dirigintele, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi):

15. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu dirigintele, pentru probleme personale?
16. Cum comunici cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, când este vorba de probleme personale? (bifează toate modalităţile pe care le utilizezi)
17. Cât de des comunici (utilizând oricare dintre modalităţile de comunicare indicate mai sus) cu directorul şcolii sau cu alt angajat al şcolii, pentru probleme personale?
18. De câte ori, în ultimul semestru, ai stat de vorbă cu un consilier şcolar?
19. Cum te orientezi în şcoală?
20. Te simţi în siguranţă în incinta şcolii?
21. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.)?

22. Dar în vecinătatea şcolii (inclusiv pe drumul de acasă la şcoală şi înapoi)?
23. Cum apreciezi nivelul de curăţenie din şcoală?
24. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii şcolii (cărţi, CD-uri, alte materiale), în acest an şcolar faţă de cel precedent?
25. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an şcolar faţă de cel precedent?
26. Cât de bine cunoşti modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
27. Ai fost solicitat, în acest an şcolar, să evaluezi cadre didactice din şcoală?
28. Dacă ai răpspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situaţiile aplicabile):

29. Există, în şcoală, proiecte desfăşurate în parteneriat cu alte şcoli, cu instituţii din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliţie, etc.) sau cu parteneri străini ?
30. Dacă ai răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numeşte cel puţin un proiect de acest tip:
31. Ai fost consultat, anul trecut, în privinţa alegerii disciplinelor opţionale din acest an şcolar?

32. Cum răspund cadrele didactice la cererile tale de ajutor individual în înţelegerea / aprofundarea celor predate? (bifează câte un răspuns, la fiecare din punctele a) şi b) de mai jos)


a:
b:
33. Cât de des ţi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare şi notare?

34. Cât de des ţi se explică motivele pentru care ai obţinut o anumită notă?
35. Dacă la ore prezinţi alte informaţii sau idei personale, cum se comportă profesorii tăi? (un singur răspuns posibil)
:
36. În momentul în care tu sau unul dintre colegii tăi aveţi rezultate slabe la învăţătură, cum se comportă profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri)
:

37. În ce fel eşti încurajat să îţi evaluezi singur rezultatele şcolare?
38. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)
39. În ce măsură eşti satisfăcut de următoarele aspecte ale vieţii şcolare? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim)

2020 Copyright Scoala Carol I Plopeni Rights Reserved